pożyczka odnawialna

Jesteś już bardzo blisko od otrzymania gotówki

Czy chcesz rozpocząć wniosek?

Masz pytania? Zadzwoń do nas
22 213 89 10

Elastyczne Spłaty

Co to jest Wyciąg?

Wyciąg to dokument, w którym znajdziesz zestawienie operacji finansowych wykonanych przez Ciebie w danym Okresie Rozliczeniowym. W Wyciągu podajemy również dokładną kwotę Minimalnej spłaty i Dzień Spłaty.

Wyciąg jest przesyłany na Twój adres e-mail po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. Dodatkowo wszystkie Wyciągi są dostępne po zalogowaniu na stronie banknot.pl w Panelu Klienta w sekcji Lista Wyciągów.

Czy otrzymam harmonogram spłat?

Będziesz otrzymywać Wyciąg, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje do obsługi Odnawialnej Linii Pożyczkowej. W banknot.pl zlecenie pierwszej wypłaty składasz w momencie akceptacji oferty i cała kwota przyznanej Twojej Linii Pożyczkowej zostanie przelana na Twój rachunek bankowy. O kolejnych wypłatach decydujesz samodzielnie. To Ty decydujesz ile i kiedy wypłacasz i spłacasz – więc miesięczny koszt zależy w dużej mierze od Ciebie. Po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego prześlemy Ci Wyciąg z zestawieniem operacji finansowych wykonanych przez Ciebie w ramach Odnawialnej Linii Pożyczkowej, kwotą Minimalnej Spłaty i informacją o Dniu Spłaty.

Co to jest Okres Rozliczeniowy?

Okres Rozliczeniowy oznacza okres miesięczny, w którym rozliczana jest Odnawialna Linia Pożyczkowa. Okres ten początkowo wyznaczony jest przez dzień miesiąca, w którym udzielona została Odnawialna Linia Pożyczkowa.

Niezwłocznie po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego otrzymasz Wyciąg z zestawieniem operacji finansowych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym i informacje o Minimalnej Kwocie do spłaty oraz Dniu Spłaty.

Kiedy przypada Dzień Spłaty?

Dzień Spłaty zależy od dnia w którym kończy się Okres Rozliczeniowy.

Jest to 5. dzień kalendarzowy po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, za który należy dokonać Spłaty.

Czy mogę zmienić Dzień Spłaty (i Dzień Zakończenia Okresu Rozliczeniowego)?

Tak.  Po zakończeniu pierwszego Okresu Rozliczeniowego i uregulowaniu wszystkich płatności masz możliwość zmiany Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego (a w konsekwencji Dnia Spłaty, który przypada 5 dni kalendarzowych później). Zmiana Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego skutkuje przesunięciem terminu obowiązku spłaty należności na nowy Dzień Spłaty.

Pierwsza zmiana Dnia Zakończenia Okresu Rozliczeniowego jest bezpłatna. Za każdą kolejną zmianę pobierana jest opłata w wysokości 15,00 zł.

Jak dokonać spłaty?

Po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego prześlemy Ci Wyciąg z informacją o wysokości Minimalnej Kwoty do spłaty oraz o terminie tej płatności. Spłaty należy dokonać na wskazany w Wyciągu indywidualny numer rachunku bankowego, który znajdziesz również w Umowie Odnawialnej Linii Pożyczkowej.

Zobowiązania możesz również regulować za pośrednictwem Panelu Klienta na stronie banknot.pl (w menu bocznym wybierz sekcję Spłata i postępuj zgodnie ze wskazówkami).

Jaką kwotę muszę spłacać miesięcznie?

Po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego otrzymasz od nas Wyciąg, w którym znajdziesz Minimalną Kwotę do spłaty (Minimalna Spłata) wraz z wymaganym terminem jej płatności.

Kwota Twojej płatności nie może być niższa niż Minimalna Spłata wskazana na Wyciągu.

Pamiętaj jednak, że każda wpłata wyższa niż Minimalna Spłata zmniejsza Twoje zadłużenie, od którego nalicza się dzienna Prowizja. Spłacając większe kwoty oraz spłacając wcześniej niż w Dniu Spłaty, zmniejszasz koszt używania Twojej Odnawialnej Linii Pożyczkowej.

Co to jest Minimalna Spłata?

Minimalna Spłata oznacza kwotę minimalną do spłaty, którą musisz zapłacić po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego w związku z korzystaniem z Odnawialnej Linii Pożyczkowej.

Kwotę Minimalnej Spłaty oraz jej datę płatności znajdziesz na Wyciągu, który prześlemy na Twój adres e-mail po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego.

Czym różnią się Promocyjne Warunki Spłaty od Standardowych Warunków Spłaty?

Dla poszczególnych warunków kwota wymaganego Salda Kapitałowego (kwota Odnawialnej Linii Pożyczkowej, z której obecnie korzystasz) do spłaty wynosi:

• Standardowe Warunki Spłaty: 10%
• Promocyjne Warunki Spłaty: 0%

Promocyjne Warunki Spłaty przysługują Ci od momentu zawarcia Umowy przez cały okres jej trwania, pod warunkiem terminowego regulowania zobowiązań.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować anulowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty.

Czy mogę spłacić wcześniej niż otrzymałem Wyciąg?

Tak.  Wpłaty dokonane przed zakończeniem danego Okresu Rozliczeniowego, po pokryciu bieżących kosztów, zostaną zaksięgowane jako spłata Salda Kapitałowego Twojej Linii, od którego nalicza się dzienna Prowizja.

Jakie dane podać spłacając Linię Pożyczkową?

Dokonując spłaty pożyczki należy podać następujące dane:
Odbiorca:                Yes Finance S.A.
Adres:                       Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
Konto do spłaty:    tu wpisz Twój indywidualny numer rachunku do spłat, który znajdziesz na Wyciągu i Umowie
Tytuł przelewu:     Spłata Linii Pożyczkowej nr  (tu wpisz numer twojej Umowy Linii Pożyczkowej) 

Dokładne dane do spłaty znajdziesz na stronie www.banknot.pl po zalogowaniu się do Twojego Panelu Klienta:
•  wejdź na stronę internetową www.banknot.pl i wybierz przycisk Zaloguj
•  po zalogowaniu do Panelu Klienta, w lewym bocznym menu wybierz sekcję Spłata
•  w dolnej części sekcji kliknij przycisk Przelew Bankowy

Na jaki rachunek bankowy dokonać spłaty?

Spłaty należy dokonać na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej pożyczki, który znajdziesz:
•  na Wyciągu przesyłanym na Twój adres e-mail po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego
•  na stronie www.banknot.pl po zalogowaniu się do Panelu Klienta w sekcji Spłata
•  na pierwszej stronie Umowy Odnawianej Linii Pożyczkowej w tabeli „Ważne Informacje”

Co należy wpisać w tytule spłaty?

W tytule spłaty prosimy wpisać:

Spłata Linii Pożyczkowej nr  (tu wpisz numer twojej Umowy Linii Pożyczkowej) 

Pełny tytuł spłaty dla Twojej Umowy możesz znaleźć na stronie www.banknot.pl po zalogowaniu się do Panelu Klienta:
•  wejdź na stronę internetową www.banknot.pl i wybierz przycisk Zaloguj
•  po zalogowaniu do Panelu Klienta, w lewym bocznym menu wybierz sekcję Spłata
•  w dolnej części sekcji kliknij przycisk Przelew Bankowy lub przycisk Wpłata gotówkowa
Znajdziesz tutaj wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności, w tym tytuł płatności oraz numer rachunku bankowego do spłaty.

Nie otrzymałem Wyciągu. Co zrobić?

Pilnie skontaktuj się z nami:
•  dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 22 213 89 10
lub
•  pisząc na adres kontakt@banknot.pl

Co się dzieje w przypadku braku lub opóźnienia płatności?

Rozpoczniemy działania windykacyjne wewnętrzne oraz przez zewnętrze firmy windykacyjne. Dodatkowo będą naliczane następujące opłaty:
•  koszty upomnień
•  koszty wezwań do zapłaty
•  odsetki za zwłokę

Więcej informacji na temat typów i wysokości opłat Windykacyjnych można znaleźć na stronie www.banknot.pl, w stopce w pozycji Dokumenty.

Nie mogę spłacić Linii Pożyczkowej w wymaganym czasie, co mam zrobić?

Pilnie skontaktuj się z nami:
•  dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 22 213 89 10
lub
•  pisząc na adres kontakt@banknot.pl

Kontakt

Yes Finance S.A. w restrukturyzacji
Puławska 145
02-715 Warszawa
Tel.: (+48) 22 213 89 10
E-mail: kontakt@banknot.pl
Godziny pracy konsultantów:
pon. - pt.: 09:00-17:00
sob.:          -
niedz.:       -
Informacje o pożyczkodawcy:

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, kod pocztowy 02-715, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000489140. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł. NIP: 5213657548, REGON: 146909734.

Administrator danych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławskiej 145. Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z zawieraniem umów, a także w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, analizy finansowej, reklamacyjnych i windykacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@banknot.pl.

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej:

Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 4 m-ce, spłata kapitału w równych miesięcznych ratach, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 7,2%, prowizja: 99,78 zł, łączna kwota odsetek: 15,11 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 70,6%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 114,89 zł, całkowity koszt pożyczki: 114,89 zł (wg stanu na dzień 29 maja 2020).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Współpracujemy z:

BigInfo Monitor ERIF KRD Związek Firm Pożyczkowych

© 2015 Yes Finance S.A. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa