pożyczka odnawialna

Jesteś już bardzo blisko od otrzymania gotówki

Czy chcesz rozpocząć wniosek?

Masz pytania? Zadzwoń do nas
22 213 89 10

Inne Pytania

Kto udziela Odnawialnej Linii Pożyczkowej?

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance S.A.

Yes Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000489140. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł. NIP: 5213657548, REGON: 146909734.

Jak mogę się z wami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować możesz wybrać jedną z poniższych metod:

•  wyślij e-mail na adres kontakt@banknot.pl
•  wypełnij formularz kontaktowy na stronie banknot.pl na podstronie kontakt (www.banknot.pl/kontakt)
•  zadzwoń pod numer telefonu: (+48) 22 213 89 10

Godziny pracy konsultantów:
•  pon. – pt.:   09:00 – 18:00
•  sob.:             –
•  niedz.:         –

Nie pamiętam swojego hasła do zalogowania. Co mam zrobić?

Aby odzyskać swoje hasło wejdź na stronę www.banknot.pl i w prawym górnym rogu kliknij na przycisk Zaloguj się. W sekcji Istniejący klient kliknij na przycisk Nie pamiętasz hasła?. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu.

Czy mogę zmienić numer rachunku bankowego?

Tak. Aby zmienić numer rachunku bankowego:

• wejdź na stronę internetową www.banknot.pl
• zaloguj się do Panelu Klienta
• w sekcji Moje dane przy Numerze rachunku bankowego kliknij na przycisk Zmień
• postępuj ze wskazówkami systemu

Pamiętaj, że zmiana rachunku wymaga jego weryfikacji jedną z dwóch dostępnych w systemie metod.

Czy mogę zmienić adres e-mail?

Tak. Aby zmienić adres e-mail:

•  zaloguj się do Panelu Klienta
•  w sekcji Moje dane przy adresie e-mail (login do Panelu Klienta) kliknij na przycisk Zmień
•  postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu

Czy mogę zmienić numer telefonu?

Tak. Aby zmienić numer Twojego telefonu komórkowego wejdź na stronę internetową www.banknot.pl i zaloguj się do Panelu Klienta. W sekcji Moje dane przy Numer telefonu komórkowego kliknij na przycisk Zmień. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu.

Co to jest RRSO?

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) to miara kosztu kredytu konsumenckiego, która została określona w ustawie o kredycie konsumenckim. RRSO wyrażona jest jako wartość procentowa i uwzględnia oprocentowanie oraz wszystkie pozostałe koszty związane z kredytem w stosunku rocznym.

Kontakt

Yes Finance S.A. w restrukturyzacji
Puławska 145
02-715 Warszawa
Tel.: (+48) 22 213 89 10
E-mail: kontakt@banknot.pl
Godziny pracy konsultantów:
pon. - pt.: 09:00-17:00
sob.:          -
niedz.:       -
Informacje o pożyczkodawcy:

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, kod pocztowy 02-715, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000489140. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł. NIP: 5213657548, REGON: 146909734.

Administrator danych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławskiej 145. Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z zawieraniem umów, a także w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, analizy finansowej, reklamacyjnych i windykacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@banknot.pl.

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej:

Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 4 m-ce, spłata kapitału w równych miesięcznych ratach, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 7,2%, prowizja: 99,78 zł, łączna kwota odsetek: 15,11 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 70,6%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 114,89 zł, całkowity koszt pożyczki: 114,89 zł (wg stanu na dzień 29 maja 2020).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Współpracujemy z:

BigInfo Monitor ERIF KRD Związek Firm Pożyczkowych

© 2015 Yes Finance S.A. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa