pożyczka odnawialna

Jesteś już bardzo blisko od otrzymania gotówki

Czy chcesz rozpocząć wniosek?

Masz pytania? Zadzwoń do nas
22 213 89 10

O Linii Pożyczkowej

Czym jest Odnawialna Linia Pożyczkowa?

Linia Pożyczkowa banknot.pl ma charakter odnawialny i daje możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanych pieniędzy. Masz ciągły dostęp do pieniędzy i sam decydujesz kiedy i ile wypłacić lub spłacić. Każda spłata kapitału zmniejsza zadłużenie powiększając kwotę dostępnych środków, które mogą być ponownie wykorzystane w dogodnym momencie.

Jak to działa:
•   przyznajemy Ci Odnawialną Linię Pożyczkową
   zlecenie pierwszej wypłaty składasz w momencie akceptacji oferty i cała kwota przyznanej Linii zostanie przelana na Twój rachunek bankowy
•   środki możesz spłacić w dowolnym momencie
   każda spłata kapitału powiększa dostępne środki, z których możesz ponownie korzystać
   druga i kolejne wypłaty z Twojej Linii Pożyczkowej zlecasz samodzielnie logując się do swojego konta na www.banknot.pl
   to Ty decydujesz kiedy i jaką kwotę spłacasz. Spłata nie może być jednak niższa niż minimalna kwota wskazana na Wyciągu

Odnawialna Linia Pożyczkowa łączy zalety Limitu Odnawialnego w rachunku bankowym (elastyczność wypłat i spłat) oraz Internetowych Pożyczek Gotówkowych (szybkość procesu i dostępność produktu).

Jaką kwotę Odnawialnej Linii Pożyczkowej mogę otrzymać?

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej przez nas analizy Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej zaproponujemy Ci jedną z dostępnych obecnie kwot Odnawialnej Linii Pożyczkowej banknot.pl:

500 zł
1 000 zł
1 500 zł
2 000 zł
2 500 zł
3 000 zł
3 500 zł
4 000 zł
4 500 zł
5 000 zł

 

W przypadku, gdy Twoja zdolność kredytowa nie pozwoli nam na przyznanie wnioskowanej kwoty, zaproponujemy Ci najwyższy możliwy limit. Pamiętaj, że kwota przyznanej Linii Pożyczkowej może w przyszłości zostać podwyższona, jeśli Twoja zdolność kredytowa oraz historia współpracy z nami będą na to pozwalały.

Jakie warunki muszę spełnić by otrzymać Linię Pożyczkową?

•   masz nie mniej niż 18 i nie więcej niż 70 lat
•   posiadasz miejsce zameldowania na terytorium Polski oraz polskie obywatelstwo
  posiadasz rachunek bankowy (nie akceptujemy rachunków w SKOK) oraz jesteś jego jedynym właścicielem
•   wypełnisz poprawnie Wniosek o Linię Pożyczkową
•   nie posiadasz zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej

Od czego zależy kwota przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej?

Kwota przyznanej Linii Pożyczkowej zależy od wyniku przeprowadzonej przez nas analizy Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz wnioskowanej przez Ciebie kwoty.

W przypadku jeśli Twoja zdolność kredytowa nie będzie pozwalała nam na przyznanie wnioskowanej kwoty, zaproponujemy Ci najwyższy możliwy limit. Pamiętaj, że Odnawialna Linia Pożyczkowa może w przyszłości zostać podwyższona, jeśli Twoja zdolność kredytowa oraz historia współpracy z nami będą na to pozwalały.

Na jaki okres przyznawana jest Odnawialna Linia Pożyczkowa?

Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej zostaje zawarta na 4 miesięcy.
Po upływnie tego okresu możesz złożyć wniosek o kolejną Odnawialną Linię Pożyczkową.

W jakich bazach sprawdzane są informacje o mnie?

Wszystkie osoby wnioskujące u udzielenie Odnawialnej Linii Pożyczkowej sprawdzamy w poniższych Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej:

•  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77
  Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21
  Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2
  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a

Zapytania do powyższych biur są składane po uzyskaniu od Klienta stosownych zgód i pełnomocnictw.

Czy mogę otrzymać Linię Pożyczkową jeśli posiadam kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej?

Oczywiście. Jeśli kredyt w innej instytucji finansowej jest spłacany terminowo, możesz otrzymać Odnawialną Linię Pożyczkową banknot.pl.

Czy wymagacie ustanowienia zastawu lub poręczenia?

Nie wymagamy żadnych poręczeń ani zabezpieczeń.

Czy mogę odstąpić od Umowy?

Masz prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy, że prześlesz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na nasz adres korespondencyjny, który znajdziesz na stronie www.banknot.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.

Kontakt

Yes Finance S.A. w restrukturyzacji
Puławska 145
02-715 Warszawa
Tel.: (+48) 22 213 89 10
E-mail: kontakt@banknot.pl
Godziny pracy konsultantów:
pon. - pt.: 09:00-17:00
sob.:          -
niedz.:       -
Informacje o pożyczkodawcy:

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, kod pocztowy 02-715, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000489140. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł. NIP: 5213657548, REGON: 146909734.

Administrator danych:

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Yes Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławskiej 145. Państwa dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez Yes Finance S.A. w restrukturyzacji na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z zawieraniem umów, a także w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, analizy finansowej, reklamacyjnych i windykacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ww. celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu weryfikacji podanych przez Państwa danych oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: kontakt@banknot.pl.

Reprezentatywny przykład dla Odnawialnej Linii Pożyczkowej:

Całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy 4 m-ce, spłata kapitału w równych miesięcznych ratach, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 7,2%, prowizja: 99,78 zł, łączna kwota odsetek: 15,11 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 70,6%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 114,89 zł, całkowity koszt pożyczki: 114,89 zł (wg stanu na dzień 29 maja 2020).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Współpracujemy z:

BigInfo Monitor ERIF KRD Związek Firm Pożyczkowych

© 2015 Yes Finance S.A. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa